Mentör menti ilişkisinin tam anlamıyla verimli olması, her iki tarafın da üzerlerine düşen sorumlulukları tam olarak yerine getirmesi ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle de karşılıklı sorumluluklar ve gizlilik ilkelerini kapsayan Mentörlük sözleşmesi sürecin başlangıcında imza altına alınır.

Mentorün Sorumlulukları

Mentinin Sorumlulukları

Sürecin Sona Ermesi

Süreç iki şekilde sona erebilir;

  1. Amacın gerçekleşmesi: Sürece başlarken karar verilen gelişim hedeflerinin elde edilmesi ile süreç sona erer. Mentör ve menti bu süreci birlikte yönetmekten sorumludurlar.
  2. Mentör ya da menti, sürecinin verimsiz olduğu düşüncesine sahip olduklarında konuyu gündeme getirmekle sorumludurlar. Bu durumda ilk önce kendi aralarında birbirlerine geri bildirim verirler. Taraflardan birisinin verimsizlik düşüncesinin devam etmesi sürecin bitirilmesi için yeterlidir.

Mentör – Menti ilişkisinin sürekliliği, iki tarafın da eş zamanlı olarak “sürecin verimliliğinde” mutabık olmasına bağlıdır.

Bu noktada başka sorun varsa muratyildizim@gmail.com‘dan her zaman ulaşabilirsin.