Mentör ve Menti’nin Rol ve Sorumlulukları

Mentör menti ilişkisinin tam anlamıyla verimli olması, her iki tarafın da üzerlerine düşen sorumlulukları tam olarak yerine getirmesi ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle de karşılıklı sorumluluklar ve gizlilik ilkelerini kapsayan Mentörlük sözleşmesi sürecin başlangıcında imza altına alınır.

Mentorün Sorumlulukları

  • Menti’nin ihtiyaç ve hedeflerinin netleşmesini kolaylaştırır, menti’nin güçlü yönleri ve değerlerini keşfetmesi için gerekli araçları sağlar,
  • Mentör’ün tüm odağında Mentinin hedefleri ve gelişimi vardır. Görüşmelerde ana odak Mentinin gelişimi için yaptığı ödevler ve Mentinin gündeme taşıdığı konular olur.
  • Menti ile ilişkisini güven üzerine kurar. Gizlilik ilkelerine tam uyum gösterir.
  • Görüşme yeri ve zamanı gibi konularda mentiye kolaylık sağlar, menti ile birlikte belirler ve görüşmelerin verimli olacağı bir ortamda yapılmasını sağlar.

Mentinin Sorumlulukları

  • Gelişimi için gerekli sorumluluğu, inisiyatifi üslenir, istekliliği ve gayreti gösterir. Sürecin takip sorumluluğu Menti’dedir.
  • Görüşme gündemini belirler, görüşmelere hazırlıklı gelir.
  • Mentor ile mutabık kalarak zaman ve yer planlamasını yapar.
  • Mentör ile ilişkisini güven üzerine kurar. Gizlilik ilkelerine tam uyum gösterir.

Sürecin Sona Ermesi

Süreç iki şekilde sona erebilir;

  1. Amacın gerçekleşmesi: Sürece başlarken karar verilen gelişim hedeflerinin elde edilmesi ile süreç sona erer. Mentör ve menti bu süreci birlikte yönetmekten sorumludurlar.
  2. Mentör ya da menti, sürecinin verimsiz olduğu düşüncesine sahip olduklarında konuyu gündeme getirmekle sorumludurlar. Bu durumda ilk önce kendi aralarında birbirlerine geri bildirim verirler. Taraflardan birisinin verimsizlik düşüncesinin devam etmesi sürecin bitirilmesi için yeterlidir.

Mentör – Menti ilişkisinin sürekliliği, iki tarafın da eş zamanlı olarak “sürecin verimliliğinde” mutabık olmasına bağlıdır.

Bu noktada başka sorun varsa muratyildizim@gmail.com‘dan her zaman ulaşabilirsin.